การประกวดถ่ายภาพ “MEA Photo Contest” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท!!

การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด การถ่ายภาพ “MEA Photo Contest” ในหัวข้อ “ไฟฟ้า ….. สร้างความสุขแห่งชีวิต”

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี ของการไฟฟ้านครหลวง จึงได้จักให้มีการประกวดภาพถ่าย ที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลมูลรวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร!!

 

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

– ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ

 

กำหนดระยะเวลา

– เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวดตั้งแต่ วันนี้ -15 มิถุนายน 2018 (สิ้นสุด เวลา 18.00 น.) ทาง [email protected]

– ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการวันที่ 21 มิถุนายน 2018 ทาง www.mea.or.th และทาง Facebook การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

 

รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 6 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

 

ติดต่อสอบถาม

โทร. 02-566-5764 / 097-298-9058 ช่วงเวลา 8.30 – 17.00 น.

ที่มา : contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ