ทุนการศึกษา ให้เรียนต่อปริญญาโทที่ University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

วันนี้เรามีทุนระดับปริญญาโทมาฝากทุกคนกันค่ะ นั่นก็คือ Melbourne Human Rights Scholarships ทุนนี้เป็นทุนที่สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น โดยทางมหาวิทยาลัยจะให้เงินสนับสนุนแก่นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อด้านวิจัยในสาขาสิทธิมนุษยชน ในประเทศออสเตรเลีย รายละเอียดก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนสนับสนุน 2 ทุนต่อปี

-ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย รวมไปถึงค่าดูแลสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งลาคลอด และค่าเลี้ยงดูบุตร

-ทุนนี้ไม่ได้ยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโทด้านการวิจัยในสาขาสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ต้องมีคุณสมับติครบถ้วนตามที่กำหนด

-ลงทะเบียนเรียนด้านวิจัยแบบเต็มเวลา เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน

-มีความตั้งใจที่จะทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน และมีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

-ยังไม่เคยได้รับการรับรองงานวิจัยในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า

-ยังไม่เคยรับทุน Human Rights Scholarship มาก่อน

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ทั้งการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและการขอรับทุนสนับสนุนภายในวันที่ปิดรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studenteforms.app.unimelb.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ