โอกาสฝึกงานกับ Mercedes-Benz (ประเทศไทย) ที่นิสิต-นักศึกษาไม่ควรพลาด!!

ในแต่ละปีบริษัท Mercedes-Benz (ประเทศไทย) เปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิต นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานกับองค์กรได้สมัครเข้าฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจากการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับน้องๆ ที่สนใจฝึกงานกับ Mercedes-Benz (ประเทศไทย) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

 

 

แผนกที่เปิดรับสมัคร:

– sales & marketing

– marketing communications

– logistics

– quality management & engineering

– procurement

– human resources

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

2. เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนกที่ต้องการฝึกงาน

3. ยื่นขอฝึกงานอย่างน้อย 3 เดือนและไม่เกิน 6 เดือน

4. มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมเวิร์กชอปหรือฝึกงานอื่นๆ

5. เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

6. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– จดหมายแนะนำตัว (Cover letter) บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกงานทั้งช่วงเวลาและแผนกที่ต้องการสมัคร

– จดหมายปะหน้า (Motivational letter)

– Curriculum vitae

– ทรานสคริปต์ (Transcript of Records)

– Certificate of trainings / internship

เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ) ทางอีเมล [email protected] หรือโทร +66 2032 8888

 

ปิดรับสมัคร:

ผู้สมัครต้องยื่นสมัครขอฝึกงานก่อนถึงเวลาฝึกอย่างน้อย 3 เดือน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.daimler.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ