มาแล้ว!! ทุน Mercer Mettl Scholarship for Emerging Leaders 2019

บริษัท Mercer Mettl ประเทศอินเดีย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Mercer Mettl Scholarship for Emerging Leaders 2019 ซึ่งทุนนี้เป็นทุนที่เปิดโอกาสสำหรับผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลกที่มีความสามารถพิเศษที่จะเป็นผู้นำทางธุรกิจในอนาคต

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $2,000 จำนวน 3 ทุน ซึ่งสามารถนำไปเป็นทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ หรือค่าที่พักได้

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มี GPA อย่างน้อย 3.5 ขึ้นไป

2. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (นักศึกษาปี 1 ไม่มีสิทธิ์สมัครทุนนี้)

3. มีหลักฐานการลงทะเบียนเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ xathon.mettl.com

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

xathon.mettl.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ