เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทย หลักสูตรอนุปริญญา ปี 2022

Monbukagakusho : MEXT Scholarship คือทุนที่สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติให้มีโอกาสมาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น

ในครั้งนี้ ทาง MEXT ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 “Monbukagakusho : MEXT Scholarship for the academic year 2022”

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

1. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

– หลักสูตร “College of Technology Students Programme” เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยี (โคเซ็น) ของญี่ปุ่น

– ระยะเวลา 4 – 4 ปีครึ่ง

 

2. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

– หลักสูตร “Specialized Training College Students Programme” เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุ่น

– ระยะเวลา 3 ปี

 

วิธีสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไปยัง

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 (กศน. ชั้น 1) ถนนราชดำเนินนอก แขวง-เขตดุสิต กทม. 10300

(วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปี 2565 กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี”)

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ:

– เอกสารการสมัคร ฉบับจริง และติดรูปถ่ายลงบนจุดที่กำหนด พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกำหนด จำนวน 1 ชุด

– สำเนาเอกสารจากฉบับจริง จำนวน 1 ชุด

 

หมดเขตรับสมัคร:

4 มิถุนายน 2564 (นับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

*งดรับเอกสารการสมัครด้วยตนเองเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

MEXT Scholarship for the academic year 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ