กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานโครงการสนับสนุนงานให้ความร่วมมือฯ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานโครงการสนับสนุนงานให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนของไทย จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท) โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

5. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

6. มีความขยัน อดทน พร้อมที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมทั้งนอกสถานที่ได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ไปที่อีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

14 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ