กระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง จำนวน 14,510 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ก.ย. 63

กลับมาอีกครั้ง! กับโอกาสร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย! ใครที่รออยู่ห้ามพลาด

กระทรวงมหาดไทยประกาศเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 14,510 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

– ลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

– ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

– กรอบอัตรารวมทั่วประเทศ (ตำบลละ 2 อัตรา จำนวน 7,255 ตำบล) รวมจำนวน 14,510 อัตรา

 

ระยะเวลาการจ้าง:

จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน:

ณ ที่ว่าการอำเภอ และจัดเก็บข้อมูล ณ พื้นที่ตำบล อำเภอ รวมทั้งพื้นที่อื่น ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติทั่วไป:

– เป็นผู้มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน 2563)

– เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

– เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน 2563)

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2563 ในเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ตามทะเบียนบ้าน ภูมิลำเนาของท่าน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

คู่มือ หลักเกณฑ์และแนวทาง โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ