อัพเดท!! กระทรวงแรงงานประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 61

กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) ประกาศ “อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่” ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

โดยมีรายละเอียดอัตราค่าจ้างดังต่อไปนี้

 

 

ลำดับที่ 1 จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(บาท/วัน): 308

 

ลำดับที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุทัยธานี

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(บาท/วัน): 310

 

ลำดับที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(บาท/วัน): 315

 

ลำดับที่ 4 จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(บาท/วัน): 318

 

ลำดับที่ 5 จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(บาท/วัน): 320

 

ลำดับที่ 6 กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(บาท/วัน): 325

 

ลำดับที่ 7 จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(บาท/วัน): 330

 

หมายเหตุ

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 63 ง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

3. สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ  และคำชี้แจงได้ ที่นี่ 

 

ที่มา:  www.mol.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ