ทุนเรียนต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ณ MIST สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเสนอให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้รับทุนชาวไทยเพื่อศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ใน 6 สาขา ณ Military Institute of Science and Technology (MIST) ซึ่งเป็นสถาบันด้านเทคโนโลยีในสังกัดกระทรวงกลาโหมของบังคลาเทศ รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสำหรับข้าราชการทหาร จำนวน 1 ทุน (ฝ่ายบังกลาเทศสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน) และบุคคลทั่วไป จำนวน 1 ทุน (รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ใน 6 สาขาได้แก่

1. Civil Engineering (CE)

2. Computer Science and Engineering (CSE)

3. Electrical, Electronic and Communication Engineering (EECE)

4. Mechanical Engineering (ME)

5. Aeronautical Engineering (AE)

6. Naval Architecture and Marine Engineering (NAME)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตรงไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

 

ปิดรับสมัคร:

20 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Bureau of International Cooperation Strategy, MHSRI

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ