โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนของ MIT AgeLab ในสหรัฐอเมริกา ปี 2019 (มีค่าตอบแทน)

MIT AgeLab กำลังมองหานักศึกษาฝึกงานระดับมหาวิทยาลัย สำหรับโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี 2019 เพื่อช่วยเหลืองานที่หลากหลายเกี่ยวกับข้อมูลและการดูแลผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหล่านั้น

หลักสูตรนี้ เน้นไปที่ความช่วยเหลือกับงานที่หลากหลาย รวมถึงการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์และการวิจัยเพื่อสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องของ AgeLab ในการปรับปรุงคุณภาพของ ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ดูแลพวกเขา

หลักสูตรฝึกงานนี้ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พร้อมฝึกงานแบบเต็มเวลา และได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำงานในสหรัฐอเมริกา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

นี่เป็นการฝึกงานที่ได้รับค่าตอบแทน ประมาณ 4,000 เหรียญ (ประมาณ 126,700 บาท) เป็นเวลา 10 สัปดาห์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานแบบเต็มเวลาประมาณ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

– มีความชื่นชอบในการพัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุ

– มีความสามารถในการแก้ปัญหาและคิดอย่างสร้างสรรค์

– สามารถทำงานได้ทั้งแบบอิสระและการทำงานเป็นทีม

– มีทัศนคติเชิงบวก

– มีความพร้อมและเต็มใจที่จะเดินทาง

– สนใจในการเรียนรู้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางสถิติเช่น SPSS, R และ Tableau

– มีความชำนาญในโปรแกรม Excel หรือซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลอื่นๆ

– มีทักษะการสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์และการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อมเรซูเม่ จ่าหน้าถึง Samantha Brady ไปที่ อีเมล sambrady@mit.edu พร้อมกับเขียนกำกับ “2019 Summer Summer Intern” ไว้ที่หัวเรื่อง

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับเรื่อยๆ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ