ประกวด Info Graphic โครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ ชิงทุนและโล่เกียรติยศ

วันนี้เรามีงานประกวดสำหรับน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 15-18 มาฝาก เป็นงานแข่งขันสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการสร้างผลงานกราฟฟิกเคลื่อนไหว

งานนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และรางวัลก็น่าสนใจไม่น้อยเลย ส่วนรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

 

ประเภทการประกวด:

ออกแบบ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว

 

หัวข้อของการประกวด:

สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุ 15-18 ปี

– รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย 3 รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

*หมายเหตุ: ทุกรางวัลจะได้เกียรติบัตร และโล่เกียรติยศจากกระทรวงยุติธรรมด้วย

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนืั้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมผลงานไปยัง

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

(ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่)

 

การประกาศผล:

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจำานวน 20 กลุ่ม ผ่านทาง www.moj.go.th/home-onca หรือ Facebook สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 

หมดเขตส่งผลงาน:

20 มีนาคม 2563 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ขององค์กร

เฟซบุ๊กขององค์กร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ