ประกวดวาดภาพระบายสี “Monami Illustration Contest” ชิงรางวัลรวม 66,000 บาท

เราขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปะ มาร่วมแสดงฝีมือในการประกวดวาภาพระบายสี Monami Illustration Contest ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทเครื่องเขียน Monami

งานนี้ Monami เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์โดยไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างผลงานกันเลยทีเดียว และมีของรางวัลพร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 66,000 บาท

 

 

หัวข้อการประกวด:

Summer + Colors + Friends

 

รางวัลการประกวด:

แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะได้รับรางวัลเหมือนกันคือ

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท + Color Twin brush ชุด Complete set

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท+ Color Twin brush ชุด Complete set

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท+ Color Twin brush ชุด Complete set

– รางวัลชมเชย Color Twin brush ชุด Complete set

หมายเหตุ: 14 คนที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้รับรางวัลชมเชยจากโมนามิ

 

คุณสมบัติผู้ร่วมประกวด:

– ศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1-6

 

กติกาการประกวด:

– ใช้ผลิตภัณฑ์ของโมนามิในการวาดภาพ

– ขนาดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมต้องมีขนาดเอสี่ หรือ 21×30 cm

– เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองเท่านั้นหากมีการอ้างอิงต้นแบบในการวาดต้องมีความแตกต่างมากกว่า 80% ขึ้นไป

– อัปโหลดผลงานทั้งหมด 2 ชิ้น (ภาพระหว่างสร้างสรรค์ผลงานโดยถ่ายให้เห็นปากกาโมนามิ และภาพที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว)

– ห้ามเป็นผลงานที่เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน

– ผลงานทุกชิ้นที่เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางโมนามิ

 

วิธีการส่งผลงาน:

ส่งผลงานออนไลน์ได้ที่นี่

 

วันสิ้นสุดการส่งผลงาน:

10 เมษายน 2563

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

เฟซบุ๊กกิจกรรม

– รายละเอียดการประกวดฉบับเต็ม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ