เผยผลโพล “แพทย์หญิงส่วนใหญ่เข้าใจได้ถึงเหตุผลในการปรับคะแนนผู้สมัครหญิงโรงเรียนแพทย์โตเกียว”

จากประเด็นอื้อฉาว ที่มหาวิทยาลัยการแพทย์ประจำกรุงโตเกียวปรับคะแนนสอบเพื่อให้นักศึกษาหญิงที่เข้าเรียนมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากการผู้บริหารการรับสมัครของสถาบันกังวลว่า นักศึกษาหญิงที่จะกลายเป็นหมอในอนาคต มีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานมากกว่านักศึกษาชาย เมื่อพวกเธอแต่งงานหรือมีลูก ดังนั้น จึงพยายามรักษาสัดส่วนของสตรีในชั้นเรียนที่เข้ามาในอัตราร้อยละ 30 หรือน้อยกว่า

 

ในประเด็นเกี่ยวกับโอกาสที่ผู้หญิงจะลาออกจากงานเมื่อแต่งงานหรือตั้งครรภ์ เป็นหนึ่งในเหตุผลที่บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งเปิดโอกาสและเต็มใจที่จะรับพนักงานชายมากกว่า แต่ในสถาบันการศึกษา กรณีที่กีดกันนักศึกษาหญิงนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงเกิดการถกเถียงกันในวงกว้าง

จากการสำรวจโดยเว็บไซต์ Joy.net ของญี่ปุ่นที่ได้ทำการรวบรวมความคิดเห็นของแพทย์หญิงชาวญี่ปุ่น เกี่ยวกับคะแนนสอบของมหาวิทยาลัยการแพทย์โตเกียว ได้รับผลสำรวจดังนี้

– สามารถเข้าใจได้ – 13.5 เปอร์เซ็นต์

– เข้าใจบางส่วนได้ – 51.4 เปอร์เซ็นต์

– ไม่สามารถเข้าใจได้ – 35.1 เปอร์เซ็นต์

จากผลสำรวจนี้ เมื่อรวมความคิดเห็นจากกลุ่มสามารถเข้าใจได้และกลุ่มสามารถเข้าใจได้บางส่วนเข้าด้วยกัน อาจกล่าวได้ว่าแพทย์หญิงส่วนใหญ่ร้อยละ 64.9 สามารถมองเห็นตรรกะทั้งหมดในมหาวิทยาลัยการแพทย์โตเกียวถึงเจตนาพยายามที่จะจำกัดจำนวนนักเรียนหญิงที่เข้ารับการศึกษา โดยไม่คำนึงถึงความสามารถทางวิชาการของพวกเธอ

 

หนึ่งในผู้ตอบแบบสอบถามได้กล่าว การที่ผู้หญิงต้องการที่จะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์โตเกียว เป็นผลมาจากการที่พวกเขาต้องการเอาชนะเพดานทางสังคมที่ถูกทับซ้อนกันอยู่

แม้ว่าแพทย์หญิงส่วนใหญ่จะแสดงออกว่าเข้าใจถึงการกระทำของทางสถาบัน แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเธอให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าประเด็นทางสังคมถูกกำหนดแม้แต่ในระบบการศึกษา

 

ที่มา: soranews24

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ