เผยผลจัดอันดับ “ประเด็นทางการศึกษาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้”

ปัญหาด้านการศึกษา คืออีกหนึ่งประเด็กที่ทั่วโลกให้ความสนใจเนื่องจากหลายปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ในทางที่ร้ายที่สุด มันนำไปสู่ความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้

เว็บไซต์ Ranker ได้รวบรวมหัวข้อปัญหาด้านการศึกษาที่ทั่วโลกต้องเผชิญ เปิดให้ชาเน็ตได้ร่วมลงคะแนนเพื่อจัดอันดับว่าประเด็นไหนควรให้ความสำคัญมากที่สุด

และนี่คือผลการจัดอันดับปัญหาเหล่านั้น

 

อันดับที่ 15 : ทางเลือกในโรงเรียน

ประเด็นนี้มุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ซึ่งควรได้รับตัวเลือกมากกว่าหนึ่งในการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนที่มีคุณภาพ

 

อันดับที่ 14 : ความช่วยเหลือด้านการกู้ยืมทางการศึกษา

ประเด็นนี้เป็นการหารือว่าในกรณีที่นักเรียนมีหนี้สินการกู้ยืมเรียนทางการศึกษาจำนวนมาก เนื่องจากต้นทุนการศึกษาที่สูงขึ้น รัฐควรอนุมัติลดหนี้สินเหล่านั้นหรือปล่อยให้นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อหนี้สินทั้งหมดนั้นเอง?

 

อันดับที่ 13 : สิทธิมนุษยชน

ประเด็นนี้เป็นการต่อยอดความรู้ไปนอกห้องเรียน มีการพูดถึงกันว่าโรงเรียนควรเป็นต้นแบบที่จะสอนนักเรียนเกี่ยวกับประเด็นสิทธิพลเมืองหรือไม่? โดยเริ่มจากความเท่าเทียมของนักเรียนที่มาจากต่างเชื้อชาติ

 

อันดับที่ 12 : การทดสอบที่ได้มาตรฐาน

ประเด็นนี้พูดถึงคุณภาพของการทดสอบที่แต่ละโรงเรียนใช้วัดคุณภาพของนักเรียน ว่าควรมีความหลากหลายและมีเป้าหมายที่ชัดเจนตรงกัน

 

อันดับที่ 11 : ความพร้อมของเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก

ประเด็นนี้เป็นการเล็งเห็นถึงการแก้ปัญหาในนักเรียนที่มีความพิการทางร่างกายหรืออื่นๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนตามเพื่อในชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการอำนวยความสะดวกสูงสุด

 

อันดับที่ 10 : เพศศึกษาในโรงเรียน

เรื่องนี้กลายเป็นปัญหา เนื่องจากในหลายโรงเรียนหลีกเลี่ยงการสอนความสำคัญในเรื่องเพศศึกษา จึงทำให้นักเรียนหลายคนได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและต่อยอดเป็นปัญหาอื่นๆ ตามมา

 

อันดับที่ 9 : เทคโนโลยีในห้องเรียน

นอกจากคำถามพื้นฐานว่าโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และอุปกรณ์ที่คล้ายกันควรมีที่ในห้องเรียนหรือไม่ ยังนำไปสู่คำถามที่ว่าโรงเรียนที่มีทุนน้อยจะทำอย่างไรให้มีเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เหล่านี้อย่างทั่วถึงเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษา

 

อันดับที่ 8 : นโยบายด้านวินัยในโรงเรียน

แต่ละโรงเรียนย่อมมีธรรมเนียมการปฎิบัติที่แตกต่างกันไป ปัญหาอยู่ที่ว่าบางครั้งข้อปฏิบัติเหล่านั้นก็ไม่เป็นธรรมกับนักเรียนที่ต่างเชื้อชาติและศาสนา ซึ่งเรื่องนี้ควรได้รับการแก้ไข

 

อันดับที่ 7 : การขึ้นค่าจ้างครู

มีหลายพื้นที่แถบชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาที่บรรดาครูอาจารย์ออกมาเรียกร้องให้มีการเพิ่มค่าจ้างสำหรับครูในมหาวิทยาลัย เพราะในความจริงแล้วหน้าที่ของพวกเขาดูเหมือนจะมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ

 

อันดับที่ 6 : การกลั่นแกล้งภายในโรงเรียน

ปัญหานี้ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปทั่วโลก เพราะการกลั่นแกล้งเเม้เพียงเล็กน้อยในโรงเรียนได้กลายเป็นการสร้างความเสียหายอย่างมากในหลายพื้นที่

 

อันดับที่ 5 : การศึกษาในวิชาพละและการพักผ่อน

ปัจจุบันการศึกษาไม่ได้จำกัดเฉพาะในวิชาการเท่านั้น แต่ความสำคัญด้านร่างกายและจิตใจก็ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นด้วย

 

อันดับที่ 4 : ขนาดของห้องเรียนที่แออัดเกินไป

เนื่องจากขนาดของห้องเรียนในแต่ละปีมีการรับนักเรียนมากเกินที่ครูจะสามารถดูแลได้ทั่วถึง ทำให้คุณภาพในการเรียนของเด็กบางคนถูกละเลยจึงเป็นที่มาของการหารือว่าขนาดของห้องเรียนที่แออัดส่งผลต่อการศึกษาอย่างไร?

 

อันดับที่ 3 : ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของรัฐบาล

จำนวนเงินที่รัฐบาลใช้สนับสนุนด้านการศึกษาเพียงพอหรือไม่? ปัญหานี้นำไปสู่โอกาสที่เด็กยากจนจะสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้อย่างไร?

 

อันดับที่ 2 : ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการอุดมศึกษา

ตั้งแต่ปี 1988 ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในการเรียนระดับวิทยาลัยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 163 ทำให้นักเรียนหลายคนประสบปัญหาในการหาค่าเล่าเรียน ปัญหานี้ได้รับการพูดถึงว่าจะทำอย่างไรเพื่อลดต้นทุนและทำให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าถึงได้มากขึ้น

 

อันดับที่ 1 : ความปลอดภัยในโรงเรียน

จากเหตุการณ์ที่มีคนกราดยิงในโรงเรียนถึง 290 ครั้งในปี 2013 ทำให้ประเด็นความรุนแรงในโรงเรียนถูกยกให้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอีก

 

ประเด็นเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ในปัจจุบันยังต้องการความใส่ใจและการรับรู้ที่มากขึ้น แล้วคุณล่ะคิดว่าประเด็นไหนควรเร่งแก้ไขมากที่สุด?

 

ที่มา: ranker

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ