“น้ำใจแม่” ประกวดเขียนเรียงความเทิดประคุณแม่ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 324,000 บาท และอื่นๆ

เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี หลายองค์กรจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนเข้าร่วม ถือเป็นการเสริมสร้างทักษะและสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านหนึ่ง

สำหรับในปีนี้ ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิทัล หัวข้อ “น้ำใจแม่” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 324,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

 

ระดับการประกวด:

– ระดับชั้นประถมศึกษา

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

*หมายเหตุ โครงการแบ่งภาคการประกวดเป็น 7 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร

 

กำหนดระยะเวลา:

ส่งผลงานภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 (รอบระดับภาค)

 

ขั้นตอนการดำเนินการ:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

หลักเกณฑ์การส่งเข้าประกวด:

– ฟังเพลง “น้ำใจแม่” จาก YouTube ช่อง D New Media

– กดไลก์ (Like) กดแชร์เพลง “น้ำใจแม่” (Official lyrics) และกดติดตาม (Subscribe) YouTube ช่อง D New Media ก่อนส่งผลงาน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การเข้าแข่งขัน

– เขียนเรียงความ โดยเลือกใช้เนื้อหาคำประพันธ์จากเพลงน้ำใจแม่ อย่างน้อย 1 ประโยค มาประกอบการถ่ายทอดเรื่องราวของคุณแม่ กล่าวถึงพระคุณของแม่ ความรักความปรารถนาดีของแม่ ที่มีต่อผู้เขียน (เรื่องจริงเท่านั้น) และตั้งชื่อเรียงความให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ

– ต้องเป็นผลงานเขียนของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเอง ไม่ลอกเลียน ดัดแปลง หรือแปลงผลงานผู้อื่น

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัล และไม่เคยตีพิมพ์ในสื่อใดๆ มาก่อน

– ผลงานที่ได้รับรางวัล จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของชมรมสื่อดีดิจิทัล

 

รางวัลการประกวด:

ระดับภาค (แบ่งการประกวดเป็น 7 ภาค)

ระดับประถมศึกษา ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้

– รางวัลที่ 1 : 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลที่ 2 : 3,000 บาท

– รางวัลที่ 3 : 1,000 บาท

– รางวัลชมเชย 500 บาท (10 รางวัล)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้

– รางวัลที่ 1 : 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลที่ 2 : 3,000 บาท

– รางวัลที่ 3 : 1,000 บาท

– รางวัลชมเชย 500 บาท (10 รางวัล)

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้

– รางวัลที่ 1 : 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลที่ 2 : 3,000 บาท

– รางวัลที่ 3 : 1,000 บาท

– รางวัลชมเชย 500 บาท (10 รางวัล)

 

ระดับประเทศ (ระดับชั้นละ 1 รางวัล รวม 3 รางวัล)

รางวัลคะแนนโหวตระดับประเทศ 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม:

– ชมรมสื่อดีดิจิทัล เลขที่ 27 หมู่บ้านศิรินทราร่มเกล้า 19/7 คลองสามประเวศ ลาดกระบัง

– Facebook : D New Media

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ