ฝึกงานวิจัยด้านกฎหมายระหว่างประเทศในเยอรมนี ระยะเวลา 4 – 12 สัปดาห์ มีเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 300 ยูโร

กลับมาอีกครั้งกับการสมัครฝึกงานกับโครงการฝึกงานวิจัยด้านกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายมหาชนที่ Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (ขอย่อว่า “MPIL”) ณ เมือง Heidelberg ประเทศเยอรมนี

โดยการฝึกงานนี้นักศึกษาฝึกงานวิจัยจะอยู่ภายใต้การดูแลของนักวิชาการของสถาบันฯ ท่านใดท่านหนึ่ง และช่วยทำงานวิจัย โดยแบ่งเป็น ช่วยงานวิจัยของนักวิชาการท่านหนึ่ง คิดเป็น 50% และทำงานวิจัยของตนเองอีก 50% (อาจเป็นวิทยานิพนธ์ของตนเองระดับป.โท หรืออาจเป็นหัวข้อวิจัยอื่นๆ ที่สนใจ)

สำหรับในส่วนของงานวิจัยนั้น อาจมีได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการตกลงกับนักวิชาการ เช่น การจัดทำงานวิจัยบางส่วนในประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศ ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมของสถาบันฯ เขียนรายงานวิเคราะห์และสรุปคดี เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ใครสนใจมาดูรายละเอียดกัน

 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร:

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับป.ตรี หรือป.โท (เน้นด้านกฎหมายระหว่างประเทศ กิจการยุโรป นิติปรัชญา สังคมศาสตร์ และรัฐศาสตร์) ทั้งนี้ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับป.เอก ไม่มีสิทธิสมัคร แต่สามารถสมัครเป็นนักวิชาการเยี่ยมเยือนแทนได้

– มีคะแนนภาษาอังกฤษระดับ C1 (เทียบเท่า IELTS 7.0 หรือ TOEFL iBT 95 คะแนนขึ้นไป) หากมีความสามารถด้านภาษาเยอรมันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สิทธิพิเศษของนักศึกษาฝึกงานวิจัย:

– นักศึกษาผู้ได้รับเลือกสามารถเลือกฝึกงานวิจัยตั้งแต่ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ถึง 12 สัปดาห์ ตามความสะดวกและตามที่ตกลงกับนักวิชาการที่ทำงานด้วย

– ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 300 ยูโร ต่อเดือน (ประมาณ 11,130 บาท)

– ห้องทำงานภายในสถาบันฯ

– การเข้าถึงทรัพยากรวิจัยต่าง ๆ ทั้งแบบออฟไลน์ เช่น หนังสือและสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด และออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ (เหมาะมากสำหรับผู้ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์)

– อีเมลของสถาบัน

– การเข้าร่วมงานประชุมของสถาบันฯ ซึ่งหลักๆ คือ การประชุมประจำสัปดาห์ การประชุมกลุ่มย่อย และสภากาแฟ

– การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ เช่น outing กิจกรรมที่สถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในเยอรมนีและในประเทศอื่นๆ

 

วิธีและขั้นตอนการสมัคร:

ผู้สนใจที่จะสมัครจะต้องส่งเอกสาร (ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย CV, cover letter ระบุเหตุผลที่สนใจฝึกงานพร้อมเวลาที่สะดวกเริ่มฝึกงาน, ประกาศนียบัตรจบม. 6, สำเนาผลการเรียนที่ระบุวิธีการคำนวณคะแนนครบถ้วน ไปที่ [email protected]

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร:

สำหรับผู้ที่จะเริ่มฝึกงานช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2021 ต้องสมัครภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2020

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร

 

ที่มา: Take A Walk, Talk International Law ท่องโลกกว้างด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ