การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 71 อัตรา หมดเขต 6 ต.ค. 63

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 71 อัตรา

สำหรับใครที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

– วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา

– วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 2 อัตรา

– วิศวกร ระดับ 4 (โยธา) จำนวน 9 อัตรา

– วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 4 อัตรา

– วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา

– วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา

– วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

– วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 4 อัตรา

– วิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา

– สถาปนิก ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 จำนวน 6 อัตรา

– พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสถิติ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานวิเคราะห์ระบบ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

– โปรแกรมเมอร์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

– พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

– พนักงานบัญชี ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา

– พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

– นิติกร ระดับ 4 จำนวน 8 อัตรา

– พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

– พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

– พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 / เลขานุการ ระดับ 4 จำนวน 10 อัตรา

– พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครผ่านใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ