ทุนปริญญาโท Peter McGuffin Prize เรียนต่อที่ King’s College London ประเทศอังกฤษ

Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN) จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ และพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่ King’s College London ประเทศอังกฤษ

King’s College London หรือมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า KCL เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 2 ทุน ครอบคลุมค่าที่อยู่อาศัยครึ่งหนึ่งของจำนวนเต็ม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร MSc Genes, สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในจิตวิทยา และจิตเวชศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

-ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 2:1 ในสาขาจิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เช่น พฤติกรรม ชีววิทยา หรือคณิตศาสตร์

-ผู้สมัครต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางภาษาของมหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

แบบฟอร์มการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kcl.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ