ทุนศึกษาต่อป.โทถึง 4 หลักสูตรที่ Nalanda University ประเทศอินเดีย

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สาธารณรัฐอินเดีย ที่ Nalanda University

โดยเป็นการรับทุนการศึกษาประจำปี 2020-2020 ภายใต้กองทุน ASEAN India Cooperation Fund เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระดับประชาชนระหว่างกัน มีทุนการศึกษาจำนวน จำนวน 4 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้

 

.

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทใน 4 หลักสูตรดังนี้

MBA in Sustainable Development and Management

Ecology and Environment Studies

Buddhist Studies, Philosophy & Comparative Religions

Historical Studies

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีเกรดเฉลี่ย 55% หรือเทียบเท่าในระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา เช่น มนุษยศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรม / การจัดการ / กฎหมาย ฯลฯ

– มีผลคะแนนวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS เป็นต้น

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– bic.moe

– nalandauniv

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ