ประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ชิงเงินรางวัลสูงสุด 2 แสนบาท

อีกครั้ง! กับการประกวดศิลปะที่นอกจากจะเป็นเวทีให้เยาวชนไทยและผู้ที่มีฝีมือด้านศิลปะทุกคนได้แสดงศักยภาพแล้ว ยังมีทุนสนับสนุนและเหรียญรางวัลเกียรติยศมอบให้กับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นอีกด้วย

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญศิลปินผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2562 ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตรเกียรติ

 

 

ประเภทศิลปกรรม มี 4 ประเภท ได้แก่

– ประเภทจิตรกรรม (Painting) ได้แก่ ภาพเขียนที่ใช้กรรมวิธีและเทคนิคทางด้านจิตรกรรมเป็นหลัก เช่น สีน้ำ สีฝุ่น สีน้ำมัน สีอะครีลิค และการวาดเส้น ทั้งในรูปแบบสองมิติและสามมิติ จิตรกรรมสื่อผสม รวมถึง จิตรกรรมในรูปแบบ ศิลปะจัดวาง

– ประเภทประติมากรรม (Sculpture) ได้แก่ ผลงานที่ใช้กระบวนการทางเทคนิค กรรมวิธี การใช้วัสดุต่างๆ เช่น ปูนปลาสเตอร์ ดินเหนียว โลหะ ไม้ พลาสติก และอื่นๆ ในรูปแบบประติมากรรมนูนต่ำหรือนูนสูง รวมถึงประติมากรรมลอยตัว ประติมากรรมสื่อผสม และประติมากรรมรูปแบบศิลปะจัดวาง

– ประเภทภาพพิมพ์ (Printmaking) ได้แก่ ภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ประเภทต่างๆ ภาพพิมพ์โมโนพริ้นท์ ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้ ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม ภาพพิมพ์จากกระบวนการสร้างสรรค์ ที่ใช้เทคโนโลยีอื่นๆ รวมถึง ภาพพิมพ์สามมิติ ภาพพิมพ์สื่อผสม และภาพพิมพ์ในรูปแบบศิลปะจัดวาง

– ประเภทสื่อประสม (Multimedia) ได้แก่ ผลงานศิลปกรรมที่ใช้เทคนิค กรรมวิธีทางศิลปะ และสื่อประเภทต่างๆ ที่ผสมผสานกัน เช่น งานจิตรกรรมผสมกับงานประติมากรรม หรืองานภาพพิมพ์ รวมถึง สื่อทางเทคโนโลยีในลักษณะ ผสมผสาน และงานสื่อประสมในรูปแบบศิลปะจัดวาง

 

กำหนดเวลา:

– เปิดรับผลงานวันอังคารที่ 21 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.

– ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

– การคัดเลือกและตัดสินผลงาน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

– ประกาศผลการตัดสิน วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง FB: ART CENTRE, SILPAKORN UNIVERSITY หรือ www.art-centre.su.ac.th

 

รางวัลการประกวด:

– ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง เงินรางวัล 200,000 บาท

– ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน เงินรางวัล 150,000 บาท

– ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง เงินรางวัล 100,000 บาท

*หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหรือร่วมแสดงจะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 0-2849-7522 (สำนักงานชั่วคราว มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน)

– 09-5174-9159 / 0-3427-3301 (หอศิลป์สนามจันทร์)

– su.artcentre@gmail.com

– FB : Art Centre, Silpakorn University

– Line : @su.artcentre

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ