ชวนเยาวชนร่วมแข่งขัน “กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ” ลุ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งเวทีโลก!!

เพราะการพัฒนาตัวเองให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด คือการลงสนามจริงเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา การนำองค์ความรู้มาใช้ รวมทั้งมีความกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่!

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 – 20 ปี ผู้มีความสนใจในภาษาอังกฤษ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564” (National Public Speaking Competitions 2021)

โดยผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition – IPSC)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

รูปแบบการแข่งขัน:

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ

– รอบคัดเลือก ในรูปแบบคลิปวิดีโอและการแข่งขันออนไลน์โดยใช้โปรแกรม zoom

– รอบชิงชนะเลิศ ในรูปแบบ on site ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ผ่านการการคัดเลือกทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th

 

วิธีการสมัคร:

– สถานศึกษาที่สนใจสามารถจัดส่งนักเรียน / นักศึกษาร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินแห่งละ 2 คน

– โดยจะต้องกรอกใบสมัครและจัดส่งคลิปวิดีโอการกล่าวสุนทรพจน์ตามรายละเอียดที่กำหนด

– ทั้งนี้ สามารถกรอกใบสมัคร และดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รูปแบบ เกณฑ์การตัดสิน และเงื่อนไขต่างๆ ได้ตามลิงก์ที่แนบไว้

กรอกใบสมัคร

รายละเอียดการแข่งขัน

ผู้สมัครสามารถติดตามผลการแข่งขันและรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง เว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ