National University of Singapore มอบทุนเรียนต่อ ป.ตรี ทุกๆ สาขาวิชาที่ประเทศสิงคโปร์

ทุนต่อไปของวันนี้มาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองครับ ประเทศสิงคโปร์...