สทบ. เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน 95 อัตรา รับสมัคร 11 – 27 กันยายน 2562

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ประกาศเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 95 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 27 กันยายน 2562

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

– จำนวน 2 อัตรา

– เงินเดือน 15,000 บาท

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

 

2. ผู้ตรวจสอบภายใน

– จำนวน 1 อัตรา

– เงินเดือน 15,000 บาท

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

3. พนักงานการเงินและบัญชี

– จำนวน 14 อัตรา

– เงินเดือน 15,000 บาท

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

4. พนักงานบริหารจัดการความรู้

– จำนวน 6 อัตรา

– เงินเดือน 15,000 บาท

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

 

5. พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

– จำนวน 19 อัตรา

– เงินเดือน 15,000 บาท

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

 

6. นิติกร

– จำนวน 14 อัตรา

– เงินเดือน 15,000 บาท

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิติศาสตร์

 

7. พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ

– จำนวน 21 อัตรา

– เงินเดือน 15,000 บาท

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

 

8. พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

– จำนวน 9 อัตรา

– เงินเดือน 15,000 บาท

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศ

 

9. พนักงานบริหารงานทั่วไป

– จำนวน 9 อัตรา

– เงินเดือน 15,000 บาท

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านการบริหาร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 27 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ