กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563

กรมยุทธศึกษาทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. บุคคลพลเรือน ชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2543 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2545)

2. ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ(เป็นทหารเกณฑ์ของกองทัพเรือเท่านั้น) และต้องปลดทหารภายใน 1 พฤษภาคม 2563 อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2542)

3. ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือเท่านั้น(ปลดทหารแล้ว) ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539)

4. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ปวช. หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือใบสำเร็จการศึกษาของ กศน. หรือเทียบเท่า

– สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)

– รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางอินเตอร์เท่านั้น ทางเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.navedu.navy.mi.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ