ข่าวดีสำหรับนักศึกษา!! แนะนำโครงการฝึกงาน Nestlé Internship 2020

การฝึกงานเป็นหนึ่งในสนามที่เหล่านักศึกษาจะได้เผชิญก่อนจะเรียนจบ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่จะทำให้ทักษะที่มีแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาสถานที่ฝึกงานเจ๋งๆ และอยากเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้ตัวเอง เราขอแนะนำนี่เลย!

 

 

Nestlé Internship 2020 :

โครงการฝึกงานจาก Nestlé บริษัท อาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เปิดโอกาสให้คุณได้ทดลองงานฉบับของจริง บอกเลยว่าคุ้มค่ากับการรรอคอย

 

ขอบเขตการทำงาน:

ในแต่ละวัน ผู้สมัครที่ได้รับเลือกจต้องรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเรียนรู้จากหัวหน้าที่ดูแล เพื่อร่วมดำเนินโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือนวัตกรรมใหม่ๆ

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 ในสาขาบริหารธุรกิจ/ การเงิน/ การบัญชี/ เศรษฐศาสตร์/ สถิติ/ วิศวกรรมศาสตร์/ ไอที/ กฎหมาย/ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– เกรดเฉลี่ย 3.00 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Office (Word, Excel และ Power Point)

– มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่ยื่นสมัคร

– สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นและความคิดสร้าสรรค์

– สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

– สามารถฝึกงานได้ตลอดระยะเวลา 2 เดือนติดต่อกัน

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Nestlé Internship Program 2020

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ