Netherland อีกหนึ่งประเทศตัวเลือกทางการศึกษาที่น่าจับตามอง!!

  เรื่องราวต่อไปเพื่อนๆ คนไหนอยากไปเรียนต่อกันที่ยุโรป...