ศธ. ยืนยันเปิดเรียนทั่วประเทศวันที่ 1 ก.ค. โดยให้เข้าเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน

หลังจากที่ทดลองเปิดเรียนออนไลน์ทั่วประเทศไปแล้ว กระทรวงศึกษาธิการก็พบว่ามีปัญหาตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเว็บล่ม หรือนักเรียนเข้าชมช่องที่ทำการสอนไม่ได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้นิ่งนอนกับปัญหาดังกล่าว พร้อมกันนั้นยังได้ยืนยันเรื่องการเปิดเรียนทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อีกด้วย

 

 

รมว.ศธ. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ยืนยันว่าจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยนักเรียนทั่วประเทศจะได้กลับมาเรียนในโรงเรียนอย่างแน่นอน

และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค จึงกำหนดให้แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนจำนวนไม่เกิน 20 คนเท่านั้น หากเกินกว่านั้นนักเรียนต้องเข้าเรียนเป็นผลัด

 

 

คาดว่าการกลับมาเปิดภาคเรียนในครั้งนี้ น่าจะทำให้นักเรียนได้กลับมาเรียนรู้อย่างเต็มที่ เพราะเมื่อเทียบจากการเรียนออนไลน์แล้ว การเรียนในห้องเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่า

นอกจากนี้ ศธ. ยังขอให้โรงเรียนจัดเตรียมการสอนที่อื่นไว้สำรอง ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ตรงตามมาตรการดังกล่าวได้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ