New Zealand ทุนปริญญาตรี ปี 2009

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนวิจัยนานาชาติระดับปริญญาตรีของนิวซีแลนด์ (New Zealand International Undergraduate Scholarships ซึ่งมีอักษรย่อว่า NZIUS) มอบให้โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ และดำเนินการโดยการศึกษานิวซีแลนด์

ทุนนี้จัดเงินสนับสนุนเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาผู้รับทุนจากท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของประเทศนิวซีแลนด์

โดยมอบทุนการศึกษาให้เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา หรือจนกว่าจะศึกษาจบหลักสูตร แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

ผู้สมัครเข้ารับทุน NZIUS ทุกคนต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
– มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่จะเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์
– จบการศึกษาระดับมัธยม 2 ปีสุดท้ายในประเทศที่เป็นประชากรอยู่
– อายุต่ำกว่า 30 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ผู้สมัครต้องไม่เกิดก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 1977)
– มีหลักฐานที่ติดต่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ พร้อมกับจดหมายตอบรับของมหาวิทยาลัย
– มี ผลการศึกษาอยู่ในอันดับ 10 เปอร์เซ็นต์แรก หรือได้รับผลการศึกษายอดเยี่ยม (Excellent) ในการเรียนปีสุดท้ายของระดับมัธยมปลาย หรือปีแรกในระดับปริญญาตรี

1. IELTS คะแนนรวมอย่างต่ำ 6.0 โดยไม่มีหัวข้อใดได้ต่ำกว่า 5.5
2. TOEFL ได้คะแนนอย่างต่ำ 550 รวมทั้ง 4.5 ในการทดสอบการเขียนอังกฤษ
3. ได้คะแนนอย่างต่ำ 213 สำหรับ Computer based TOEFL และคะแนน Essay Writing อย่างต่ำ 4.0
4. เกรด B สำหรับ Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) และเกรด C สำหรับ Cambridge Certificate of Proficiency In English (CPE)

สาขาวิชาที่ไม่เปิดให้สมัครรับทุนการศึกษา ได้แก่
1. การบิน
2. ศัลยกรรมช่องปาก
3. เภสัชศาสตร์
4. การวัดสายตาประกอบแว่น
5. สัตวแพทยศาสตร์

ผู้สมัครจะต้องไม่ได้รับทุนอื่นจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ในขณะเดียวกัน

ผู้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ? NZIUS สามารถติดต่อผู้จัดการโครงการทุนการศึกษาของนิวซีแลนด์ได้ที่
Scholarships Manager
Education New Zealand Trust
6th Floor, 138 the Terrace
Wellington New Zealand
E-mail: scholarships@educationnz.org.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ