Newcastle University มอบทุนเรียนต่อ ป.ตรี ทุกๆ สาขาวิชา

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาก็ยังเป็นทุนจากทางสหราชอาณาจักรครับผม...