Nissan Internship Program 2020 โครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาปี 3-4 รับสมัครแล้ว!!

นิสสันเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานโครงการ Nissan Internship Program 2020 สำหรับนักศึกษาปีที่ 3 และ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาชั้นปี 3-4

– มีคะแนน GPA 2.50 ขึ้นไป

– Can do attitude

– ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่

– ปรับตัวได้ดี

– มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตัวเอง

– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครฝึกงานได้ที่ www.nissan.co.th (งดรับเอกสารทางไปรษณีย์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์เท่านั้น)

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nissan.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ