Nomura Foundation มอบทุนให้นักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น 2017

ประเทศญี่ปุ่นนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและขึ้นชื่อในระดับโลกแล้ว สถาบันการศึกษาในประเทศก็มีคุณภาพมากไม่แพ้กัน ในทุกๆ ปี จะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากทั่วโลกไปเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศนี้เป็นจำนวนมาก วันนี้เราก็มีทุนที่น่าสนใจที่สนับสนุนโดย Nomura Foundation มาให้ดูกันค่ะ

 

Nomura Foundation เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยบริษัทเครือ Nomura เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ โดยในปีนี้ Nomura Foundation ก็มีนโยบายที่จะมอบทุนสนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในสาขามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

โดยมีมหาวิทยาลัยให้เลือกทั้งหมด 6 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัย Tokyo มหาวิทยาลัย Hitotsubashi  มหาวิทยาลัย Kyoto มหาวิทยาลัย Osaka  มหาวิทยาลัย Waseda และมหาวิทยาลัย Keio ถือว่ามีแต่มหาวิทยาลัยชื่อดังที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ

สำหรับใครที่สนใจไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับทุนและรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่เราได้แนะนำไว้ด้านล่างนี้ ไปติดตามกันได้เลยค่ะ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุน ¥ 200,000 ต่อเดือน (ประมาณ 60,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทใน 6 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัย Tokyo  มหาวิทยาลัย Hitotsubashi  มหาวิทยาลัย Kyoto  มหาวิทยาลัย Osaka  มหาวิทยาลัย Waseda และมหาวิทยาลัย Keio

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีอายุไม่เกิน 35 ปี

-สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโทด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

-มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

-ไม่เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบรับรองจบการศึกษา

-ผลการทดสอบวัดระดับภาษา

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์

-ใบรับรองผลการเรียน

-ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

-เกียรติบัตรที่เคยได้รับ

 

ปิดรับสมัคร:

9 กันยายน 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

nomurafoundation.or.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ