สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 7 อัตรา

– ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา

– ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทาง https://nsc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ปิดรับสมัคร:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11 – 29 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

nsc.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ