เตรียมตัว! มหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังจะเปิด TCAS รอบ 3 แบบ Admission

น้องๆ ชั้นม.ปลาย ที่จะเข้ามหาวิทยาลัย ต้องรีบเตรียมตัวให้พร้อมแล้ว เนื่องจากใกล้ถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยต่างๆ กำลังจะเปิดรับแอดมิดชั่นเต็มที นั่นรวมไปถึงมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยดังในภาคเหนือด้วย

สำหรับใครที่อยากเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไปดูข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมกันก่อนได้เลย

 

 

คณะที่เปิดรับ:

– คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– คณะวิทยาศาสตร์

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– คณะพยาบาลศาสตร์

– คณะเภสัชศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

– คณะสหเวชศาสตร์

– คณะสาธารณสุขศาสตร์

– คณะนิติศาสตร์

– คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

– คณะมนุษยศาสตร์

– คณะศึกษาศาสตร์

– คณะสังคมศาสตร์

– วิทยาลัยนานาชาติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6

– มีคะแนน GPAX ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด

 

เกณฑ์การพิจารณา:

– ผลคะแนน GAT/PAT

– ผลคะแนน O-NET

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท (สมัครได้สูงสุด 6 สาขาวิชาเท่านั้น)

 

กำหนดการณ์:

– 17-27 เมษายน 2563 รับสมัคร

– 8 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสอบสัมภาษณ์

– สอบสัมภาษณ์ (ยังไม่ประกาศวัน)

– 13-16 มิถุนายน 2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

– ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ในเว็บไซต์ (ยังไม่ประกาศวัน)

– 13-16 มิถุนายน 2563 รายงานตัวขึ้นทะเบียบเป็นนิสิต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ระเบียบการรับสมัคร

เว็ลไซต์ของมหาวิทยลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ