ชม 21 ภาพต้นแบบชุดนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สื่อถึง “อัตลักษณ์ งดงาม ภาคภูมิใจ” ได้อย่างลงตัว

ภาพต้นแบบชุดนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ทุกคนจะได้ชมต่อไปนี้ เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ภายใต้โครงการ “อัตลักษณ์ งดงาม ภาคภูมิใจ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ซึ่งต้นแบบเครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรประกอบด้วย 5 กลุ่มเครื่องแต่งกายดังนี้ ชุดเรียนประจำวัน จำนวน 5 แบบ ชุดพิธีการ จำนวน 5 แบบ ชุดวัฒนธรรม จำนวน 5 แบบ ชุดรับปริญญา จำนวน 5 แบบ และชุดครุย จำนวน 2 แบบ

 

 

ผลงานทั้งหมดได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเสื้อพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่เผยแพร่ปี พ.ศ.2522 และแบบเสื้อของชุดไทยพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงริเริ่มปี พ.ศ. 2503 เครื่องทรงอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช และเครื่องแต่งกายจากภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผ้าทอของจังหวัดพิษณุโลก ช้างสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดอกเสลาดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ดอกปีบที่เป็นลายผ้าทอของจังหวัดพิษณุโลก ที่ตั้งของจังหวัดพิษณุโลก ที่อยู่ระหว่างภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

และนี่คือต้นแบบชุดนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรสุดสร้างสรรค์กว่า 40 ชุด

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

นอกจากผลงานภาพถ่าย แนวความคิด ราคา ประกอบการทำแบบประเมิน และข้อเสนอแนะแล้ว ยังมีนิทรรศการ การจัดแสดง ที่จะนำเสนอรูปแบบพร้อมราคาที่คำนวณจากวัสดุ การตัดเย็บ และเครื่องหมาย โดยนำเสนอผลงาน เพื่อประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

1. วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 จัดแสดงสำหรับกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

2. วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2561 จัดแสดงสำหรับประชาชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

3. วันที่ 26 สิงหาคม 2561 จัดแสดงสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมการจัดแสดงได้ตามวันที่ และสถานที่ข้างต้น

 

 

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร นักเรียน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นกับต้นแบบชุดนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ที่นี่ คลิก

 

ที่มา:  Danai Reabsakul

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ