สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบเข้ารับราชการ 67 อัตรา หมดเขต 31 ก.ค. 63

สำหรับใครที่รอโอกาสในการสอบแข่งขันเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการ โอกาสนั้นมาถึงแล้ว!!

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประกาศเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 67 อัตรา

โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

– จำนวน 50 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

2. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)

– จำนวน 2 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์

– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

3. นิติกรปฏิบัติการ

– จำนวน 6 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

4. วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา)

– จำนวน 7 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง

– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

– จำนวน 2 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ภาคผนวก

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ