พาชมบ้านราคา 185 ล้านบาท ที่ Obama ย้ายออกมาอยู่ หลังออกจากทำเนียบขาว..

...