สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา

กลับมาอีกแล้ว! โอกาสร่วมงานกับหน่วยงานราชการที่ทุกคนรอคอย!! สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โดยในครั้งนี้เปิดรับทั้งสิ้น 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 มีนาคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

พนักงานบริหารงานทั่วไป 3

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาดังนี้

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

– สาขาวิชารัฐศาสตร์

– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

– สาขาวิชาการบัญชี

– สาขาวิชานิติศาสตร์

– สาขาวิชาศิลปศาสตร์

– สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโลจิสติกส์

– สาขาทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

– สาขาทางการวางผังเมือง

– สาขาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

– สาขาทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

– สาขาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

การรับสมัครสอบ:

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ