สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา 4 – 25 ม.ค. 64!!

เปิดโอกาสให้สายกฎหมายได้มาร่วมแสดงทักษะด้านวิชาชีพและปูเส้นทางสู่งานราชการ!!

สำนักงานอัยการสูงสุดประกาศเรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนทั้งสิ้น 5 อัตราโดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 25 มกราคม 2564

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

– จำนวน 5 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 25 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ