สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ หมดเขต 4 ก.ย. 62

โอกาสดีมีมาอีกครั้ง! ผู้ที่อยากทำงานเป็นข้าราชการเตรียมตัวให้พร้อม!!

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562

รายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ด้านเหมืองแร่)

– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

2. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

– อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ:

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครสอบที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ