สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสอบพนักงานราชการ 26 อัตรา เริ่ม 18 ต.ค. นี้!!

มาแล้ว! โอกาสร่วมงานกับหน่วยงานราชการที่หลายคนรอคอย!!

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจในสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี

โดยเปิดรับจำนวนทั้งสิ้น 26 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ตุลาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 16 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

2. นิติกร (วุฒิปริญญาตรี)

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

3. เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: จะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ตุลาคม 2562

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ