โครงการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

คนทำหนังสือเชิญทางนี้!!! OKMD Book Cover Award 2020 กลับมาอีกครั้งกับการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

สำนักพิมพ์ที่สนใจสามารถส่งผลงานปกหนังสือชิงเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ กับ 5 ประเภทรางวัล รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

วัตถุประสงค์การประกวด:

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักพิมพ์ทั่วประเทศมีโอกาสส่งผลงานปกหนังสือที่มีความโดดเด่นในด้านสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าร่วมการประกวด เพื่อได้รับการเชิดชูและรับรู้จากประชาชน

2. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานปกหนังสือที่มีคุณภาพ นำเสนอต่อผู้อ่าน

3. เพื่อนำผลงานปกหนังสือที่ได้รับคัดเลือกไปรวบรวมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปเพื่อให้เห็นความสำคัญของศิลปะและอาชีพการออกแบบปกหนังสือซึ่งต้องอาศัยทักษะและความคิดสร้างสรรค์

 

กติการการประกวด:

– ผลงานต้องเป็นแบบที่สำนักพิมพ์ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์หรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ไม่ได้ทำซ้ำ คัดลอก หรือเลียนแบบดัดแปลงของผู้อื่น

– สำนักพิมพ์ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ภาพนามสกุล .jpg และ .ai หรือ .eps โดยขนาดไฟล์ภาพจะต้องมีความคมชัดสูง

– สำนักพิมพ์ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งหนังสือ เล่มจริง จำนวน 2 เล่มต่อปกมายัง สบร.

– สำนักพิมพ์ผู้ส่งผลงานจะต้องลงทะเบียนการสมัคร โดยกรอกแบบฟอร์ม (Google Form) การส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ www.okmd.or.th หรือ www.facebook.com/OKMDInspire

– สำนักพิมพ์ ผู้เข้าร่วมการประกวด 1 หน่วยงาน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 10 ผลงานต่อประเภท

– การเข้าร่วมโครงการประกวดถือว่าผู้ที่เข้าร่วมการประกวดยอมรับเงื่อนไขที่ผู้จัดประกวดกำหนดขึ้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตและมีหนังสือวางจำหน่ายภายใน 2 ปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 30 กันยายน 2562 โดยปกหนังสือที่จะส่งเข้าร่วมชิงรางวัลนั้น ต้องเป็นปกหนังสือที่พิมพ์และวางจำหน่ายภายในกรอบ 2 ปีดังกล่าว

 

รางวัลที่จะได้รับ:

ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลเกียรติยศ โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทรางวัล ดังนี้

– Best for Kids (ปกนี้เพื่อหนู) ปกหนังสือที่ออกแบบเพื่อเด็กโดยเฉพาะ มีความเหมาะสมสำหรับน้องๆ หนูๆ กลุ่มเป้าหมายผู้อ่าน อายุไม่เกิน 12 ปี ที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเป็นสื่อที่กระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี

– Very Thai (เวรี่ไทย) ปกหนังสือสวยแบบไทยๆ จะงามวิจิตร งามในสไตล์ไทยๆ แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ไม่ว่าจะรากเหง้า ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และมิติอื่นๆ ในความเป็นไทย

– Striking Stumble (สวยสะดุดตา) ปกหนังสือสวยโดดเด่นบนแผง สะกดทุกสายตาให้หยุดสิ่ง เพื่อเปิดอ่าน พลิกเล่มดู จนกระทั่งซื้อกลับบ้าน หรือแม้จะไม่ซื้อกลับบ้าน ก็ตาตรึงใจไปนานแสนนาน

– Cute Cute (น่ารักยกกำลังสอง) ปกหนังสือสวยแสนน่ารัก น่าเอ็นดู มีลักษณะ สีสัน ลวดลาย รูปแบบ หวานแหววและสดใส 

– One of a Kind (ไอเดียบรรเจิด) ปกหนังสือเด่นด้วยไอเดียการออกแบบที่แปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่าง และท้าทายให้ผู้อ่านเปิดดู 

 

ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด:

– ผู้จัดการประกวดมีสิทธิที่จะไม่พิจารณาผลงานนั้นๆ หากผลงานที่เข้าประกวดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

– ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ ในการตัดสิทธิผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือมีข้อความใดเป็นเท็จ

– ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ ในการชี้แจงเหตุผลสำหรับผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในทุกกรณี

– ห้ามนำดีไซน์ที่มีลิขสิทธิ์แล้วมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ

– สำนักพิมพ์ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากคดีฟ้องร้องเนื่องจากการละเมิดทางกฎหมายในกรณีที่ผู้จัดการประกวดนำผลงานไปใช้งานใดๆ ก็ตาม รวมถึงการฟ้องร้องจากบุคคลที่ 3

– ปกหนังสือที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือพาดพิงบุคคลใดตลอดจนไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์ หรือ องค์กรใดๆ รวมถึงไม่ส่งผลการละเมิดกฎหมายและทำให้เกิดการฟ้องร้อง

– ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนในการส่งผลงานเข้าประกวด

– ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

okmd

Facebook @OKMDInspire

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ