เพราะการตรงต่อเวลานั้นสำคัญ!! มาดูกันว่าสายการบินไหนครองแชมป์ ในเรื่องความตรงต่อเวลา

สำหรับเพื่อนๆ หลายๆ...