คอร์สเรียนการใช้เครื่องมือตระกูล Google เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมฉบับออนไลน์

ยุคดิจิทัลมีการสร้างเครื่องมือมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Google เองก็ผลิตเครื่องมือมาช่วยสนับสนุนในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์ (Online collaboration with Google Docs, Google Sheets and Google Slides) เป็นวิชาที่น่าสนใจซึ่งในวันนี้เราอยากแนะนำให้คนรุ่นใหม่ทั้งวัยเรียน วัยทำงาน หรือแม้แต่ผู้ที่สนใจได้ลองศึกษา

วิชานี้จะพูดถึงการใช้งานโปรแกรม Google Docs, Google Sheets และ Google Slides สร้างเอกสารและจัดรูปแบบเอกสารด้วยโปรแกรม Google Docs สร้างเอกสาร จัดรูปแบบ และใส่ข้อมูลประเภทสูตร ฟังก์ชันด้วยโปรแกรม Google Sheets สร้างและจัดรูปแบบสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม Google Slides เผยแพร่เอกสารที่สร้างด้วย Google Docs,Google Sheet และ Google Slides เพื่อการทำงานเป็นทีม

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนและเข้าใช้บัญชี Google ได้

– ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อนำเสนอโดยใช้ Google Slides ได้

– ผู้เรียนสามารถสร้างเอกสารโดยใช้ Google Docs ได้

– ผู้เรียนสามารถสร้างเอกสารตารางคำนวณโดยใช้ Google Sheet ได้

– ผู้เรียนสามารถเผยแพร่เอกสารที่สร้างด้วย Google Docs, Google Sheet และ Google Slides เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

รายละเอียดการเรียนการสอน:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 48 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ