“จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน” คอร์สเรียนฟรีที่จะทำให้คุณสื่อสารในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

ในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมผ่านกันได้ทางอินเทอร์เน็ต และตลาดงานมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น การสื่อสารกับคนที่มาจากต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมในองค์กร จึงเป็นอีกหนึ่งศิลปะที่หลายคนให้ความสนใจ

 

 

คอร์สการเรียน “จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน” (Cross-cultural psychology at work) ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ฟรี

โดยภายในหลักสูตรนี้ จะมีการอธิบายถึงความหมาย ความสำคัญ และอิทธิผลของวัฒนธรรมของชาติต่อการทำงานร่วมกันของบุคคลในที่ทำงาน ความเชื่อในชาติพันธ์นิยม ความฉลาดทางวัฒนธรรมและสมรรถนะทางวัฒนธรรมของบุคคล การสื่อสารและความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงานและการบริหารจัดการความขัดแย้ง วัฒนธรรมองค์กร ผู้นำและการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดของวัฒนธรรมของชาติและความสำคัญของการศึกษาวัฒนธรรมของชาติในที่ทำงาน

– ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยทางวัฒนธรรมในระดับบุคคลที่สำคัญต่อการทำงานร่วมกับบุคคลจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง

– ผู้เรียนสามารถอธิบายการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สำคัญในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

– ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบขององค์กรที่สำคัญต่อการทำงานร่วมกับบุคคลจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

เกณฑ์การวัดผล:

กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

การเรียนการสอน:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 48 นาที)

 

วิธีการลงทะเบียนเรียน:

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

 

ใครที่สนใจในด้านนี้ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับรองได้ว่าสิ่งที่ได้รับจะสามารถนำไปปรับใช้กับงานที่คุณทำได้อย่างแน่นอน

 

ที่มา: ThaiMOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ