Orange Tulip Scholarship ทุนสำหรับนักเรียนไทย เรียนต่อในเนเธอร์แลนด์ ปี 2018

กลับมาพบกับข่าวทุนการศึกษาดีๆ อีกเช่นเคย วันนี้เรามีทุนที่มอบให้สำหรับเด็กไทยโดยเฉพาะมาฝากกันค่ะ นั่นก็คือทุน Orange Tulip Scholarship

ทุนนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความสามารถ และมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้มีโอกาสเรียนต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของเนเธอร์แลนด์

นักเรียนคนไหนที่สนใจทุนเรียนต่อ สามารถอ่านรายละเอียด และคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามข้อมูลด้านนี้ล่างนี้เลย!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

Orange Tulip Scholarship แจกทุนสูงสุด 40 ทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) ในด้านต่าง ๆ เช่นธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (business and economics) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (social sciences and humanities) MBA

เช่นเดียวกับแพทย์ประสาท (MBA as well as neuroscience) วิทยาศาสตร์ (science) เทคโนโลยี (technology) การท่องเที่ยว (tourism) ศิลปะ(art) การออกแบบและการศึกษาดนตรี (music design and education)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สมัคร และได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยดัตช์ (ตามเกณฑ์) ที่เข้าร่วมมหาวิทยาลัยดัตช์

-กรอกข้อมูล และส่งแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ของ Orange Tulip ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2018 หรือ 1 เมษายน 2018

-ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือปริญญาจากมหาวิทยาลัย

-มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

-ผู้สมัครต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือปริญญาจากมหาวิทยาลัย

-ผลคะแนนวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีคะแนน IELTS ขั้นต่ำเท่ากับ 6.0 หรือ TOEFL-iBT 80 คะแนนขึ้นไปในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำเท่ากับ 6.5

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางอีเมลล์โดยส่งใบสมัคร และเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ไปที่  

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2018 หรือ 1 เมษายน 2018 (ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nesothailand.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ