กรมยุโรปรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่สโลวาเกีย

กรมยุโรปเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม OSCE-wide Youth Forum Perspectives 20-30 – Engaging Youth for a Safer Future ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวะเกีย

ซึ่งจัดโดยองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) ร่วมกับสาธารณรัฐสโลวะเกีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนทั้งชายและหญิงจากประเทศสมาชิกและประเทศหุ้นส่วนของ OSCE แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการสร้างอนาคตที่ปลอดภัยมากขึ้น และเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการของ OSCE ซึ่งเป็นเวทีปรึกษาหารือผ่านกลไกการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) เพื่อหาข้อยุติและระงับข้อพิพาทและข้อขัดแย้งในยุโรป

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

ผู้แทนเยาวชนจำนวน 2 ตำแหน่ง (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุ 18-29 ปี

2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานได้

3. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการต่างประเทศ ในระดับที่เหมาะสม

4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ ต่อหน้าที่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถลงสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/29ht7wxYb2cfpFu98 หรือสแกน QR Code ตามท้ายประกาศ

 

ปิดรับสมัคร:

19 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ