ทุนป.ตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อที่ Lewis-Clark State College สหรัฐอเมริกา

Lewis-Clark State College วิทยาลัยในลูอิสตัน รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา มีความยินดีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า $1,750 สำหรับภาคการศึกษาแรก (ประมาณ 55,900 บาท) ซึ่งสามารถต่ออายุได้โดยขึ้นอยู่กับผลการเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาใหม่จากทุกสัญชาติ

-คะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ (GPA) 2.5

-ผู้ที่สนใจให้ส่งจดหมายแนะนำตัวอธิบายถึงเป้าหมายทางการศึกษา และเหตุผลในการเลือกเรียนต่อที่ LCSC

-ลงทะเบียนเรียน 12 หน่วยกิตขึ้นไปในแต่ละภาคการศึกษา

-ทำกิจกรรมอาสาสมัครอย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

-ไม่เป็นผู้ที่รับทุนเต็มจำนวนจากหน่วยงานที่สนับสนุน

-ยังไม่ได้รับทุนเต็มจำนวนแบบ out-of-state

-ทุนการศึกษานี้สามารถต่ออายุได้ตามเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ไม่มีการสมัครสำหรับทุนการศึกษานี้ นักศึกษาทุกคนจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.lcsc.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ