แนะนำเคล็ดลับ “พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษอย่างไร ให้โดนใจผู้ฟัง”

เรื่องราวสาระน่ารู้วันนี้เป็นเรื่องเคล็ดลับในการ “พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ” หรือหลายๆ คนคุ้นหูกับคำว่า “Speech” ซึ่งเจาะลึกไปที่การเตรียมตัว และการเขียนวางแผนประเด็นที่จะใช้พูด

ใครที่สนใจในการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ สามารถศึกษาข้อมูล และเคล็ดลับดีๆ ได้ต่อไปนี้…แล้วคุณจะเป็นนักพูดที่เก่งขึ้น

 

 

เคล็ดลับการเขียนประเด็นหลักที่จะใช้พูด

โดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1. รู้วัตถุประสงค์ที่จะพูด

ก่อนที่จะคิดประเด็น หรือเรื่องราวที่จะพูด ผู้พูดควรรู้ก่อนว่าตนเองจะพูดเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เช่น พูดเพื่อให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความบันเทิง หรือโต้แย้งประเด็นต่างๆ เมื่อรู้เป้าหมายจึงสามารถกำหนดขอบข่ายรื่องที่จะพูดได้

2. รู้ว่ากลุ่มผู้ฟังเป็นใคร

การรู้กลุ่มผู้ฟังจะทำให้เราสามารถใช้ระดับภาษา และเลือกประเด็นที่เข้ากับกลุ่มคนฟังเพื่อให้เข้าถึงเรื่องที่เราพูดได้มากที่สุด

3. รู้ว่าต้องพูดนานขนาดไหน

ใช้เวลา 10 นาทีการพูดสุทนพจน์ในงานปาฐกถาพิเศษอาจจะดูน้อยเกินไป หรือบางงานอาจจะดูนานเกินไป ผู้พูดจึงต้องเข้าไปรูปแบบงานที่เราจะไปพูด หากเป็นการแข่งขันส่วนใหญ่จะมีกำหนดว่าผู้พูดต้องพูดนานแค่ไหน

4. เขียนประเด็นที่จะพูด-แก้ไข-ฝึกพูด-แก้ไขจุดบกพร่องในการพูด-ฝึกพูด

การพูดสุนทรพจน์ไม่สามารถฝึกพูดได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง เพราะผู้พูดต้องผ่านการวางแผนร้อยเรียงเรื่องราว แก้ไข นำไปฝึกพูด แก้ไขจุดบกพร่องในการพูดของตนเอง และฝึกพูดเพื่อเวลาพูดจริงๆ จะได้ลดความตื่นเต้นให้น้อยลง

 

 

ขั้นตอนการเตรียมตัวพูดสุนทรพจน์

ขั้นตอนที่ 1

เขียนโครงร่างเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูด และแนวคิดที่จะใช้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่จะพูด

ขั้นตอนที่ 2

ใส่ประเด็นหลักในโครงร่าง โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักไวยากรณ์ที่สมบูรณ์แบบ เพียงแค่ระดมความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะใช้พูดทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 3

แก้ไข และขัดเกลาคำพูดจนกว่าจะออกมาดี

ขั้นตอนที่ 4

ฝึกพูดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อสื่อประเด็นให้ครบถ้วน และให้ผู้ฟังเข้าใจมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 5

เขียนประเด็นที่ตกหล่น-ฝึกฝน-และแก้ไขเพิ่มเติมจนเสร็จสมบูรณ์

 

 

โครงสร้าง และรูปแบบของประโยคที่ใช้

-การพูดเกริ่นนำ (Introduction)

การพูดเกริ่นนำเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ฟังสนใจในประเด็นของผู้พูด โดยจะต้องพูดเจาะประเด็นให้เข้ากับงาน และจุดประสงค์ของเรื่องราวที่จะสื่อความ เช่น หากนำเสนอวิจัยก็ต้องพูดเกริ่นเรื่องที่เกี่ยวของกับวิจัยที่ทำ หรือหากจะพูดสุนทรพจน์ในงานแต่งก็ต้องเกริ่นเกี่ยวกับคู่บ่าวสาว เป็นต้น

ตัวอย่างการเกริ่นนำสุทรพจน์เกี่ยวกับงาน หรือธุรกิจ

“Hi everyone, it’s great to be here! As Kevin just said, I’ve been an urban beet farmer for 30 years, and a couple years back I got this absolutely crazy idea. What if…”

 

-ใจความสำคัญ (Main Message)

ผู้พูดต้องเข้าใจ และรู้ว่าตนเองจะสื่อใจความ หรือประเด็นหลักอะไรบ้างเรียงตามลำดับ โดยจะต้องพูดให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเจน รวมทั้งเข้าถึงประเด็นหลักที่เราต้องการสื่อให้มากที่สุด

 

-บทสรุปที่สร้างความประทับใจ และให้ประโยชน์แก่ผู้ฟัง (Takeaway)

บทสรุปมีส่วนให้ผู้ฟังประทับใจ และส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะบ่งบอกว่าผู้ฟังได้อะไรจากการฟังประเด็นที่คุณเพิ่งพูดจบไป

 

 

-ตัวอย่าง

-สุนทรพจน์นำเสนองานวิจัย

Introduction: Explain the key problem or question of your research.

Main Message: Describe the research process, then describe your three key findings.

Takeaway: Present your conclusions and their implications, then your next steps for moving forward.

 

-สุนทรพจน์ในงานแต่งงาน

Introduction: Explain who you are and how you met the bride.

Main Message: Recount three funny and heartwarming stories about your decades-long friendship with her, plus your first impressions of the groom.

Takeaway: Wrap things up by expounding on how amazing the bride and groom’s love for each other is, how they’re meant to be together, and how you know their love will last a lifetime. …L’chaim!

 

ที่มา:  grammarly

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ