“ขังลืมที่แท้ทรู” เรื่องจริงเจ้าของสถิติโลก เมื่อหนุ่มออสเตรียถูกขังนาน 18 วัน เพราะเจ้าหน้าที่คิดว่า “ปล่อยตัวไปแล้ว”

Andreas Mihavecz คือเจ้าของสถิติ Guinness World Record...

June 25, 2024 One Min Read
142 Views