ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับป.ตรี & ป.โท จาก University of Padova อิตาลี

ข่าวดี!! ขณะนี้ทาง University of Padova ประเทศอิตาลี เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ รับทุนการศึกษาประจำปี 2021 แล้ว!!

นั่นคือทุน Padua International Excellence Scholarship Programme ทุนการศึกษาสูงสุด 43 ทุน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถสูงที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา €8,000 (ราว 300,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาให้ทุน 3 ปี ตรวจสอบสาขาวิชา คลิก!!

– ระดับปริญญาโท ระยะเวลาให้ทุน 2 ปี ตรวจสอบสาขาวิชา คลิก!!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนและประวัติการศึกษาที่ยอดเยี่ยม

– ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สมัครเข้าศึกษาต่อและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด จะถูกพิจารณาให้ได้รับทุนโดยอัตโนมัติ โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครเรียนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unipd

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ